Sygnał RFSH

Z ZX Spectrum Wiki

/RFSH - wyjście procesora
Niski poziom oznacza, że dolna połowa szyny adresów (A0..A7) zawiera adres odświeżania (zawartość rejestru R) i aktualny sygnał /MREQ może zostać wykorzystany przez pamięć DRAM do wykonania cyklu odświeżania. Zawartość rejestru R jest zwiększana o 1 podczas każdego cyklu procesora. Licznik jest 7-bitowy (najstarszy bit rejestru R nie jest zmieniany).