Sygnał WAIT

Z ZX Spectrum Wiki

/WAIT - wejście procesora
Niski poziom informuje procesor, że pamięć lub inny układ zewnętrzny nie nadąża za procesorem i żąda wstrzymania pracy procesora na okres jednego lub więcej cykli zegarowych.