TS 2068 PAL

Z ZX Spectrum Wiki

Standard Cell Logic Device o znaczeniu TS2068 PAL - odpowiednik układu ULA z ZX Spectrum, był specjalizowanym układem zaprojektowanym przez TXM Portugal do obsługi komputerów z serii TC. Układ, podobnie jak TS2000 z amerykańskiego TS2068, był oparty o licencję i logikę z ULA w wersji 5C112.

Opis