Wyjście trójstanowe

Z ZX Spectrum Wiki

Wyjście trójstanowe może być traktowane jako wyjście sterowane dodatkowym przełącznikiem.
Bramka z wyjściem trójstanowym ma dwa wejścia. Jedno służy do wprowadzania danych i drugie sterujące.
Sygnał sterujący może przyjąć poziom niski lub wysoki. W jednym stanie wejścia sterującego na wyjście trójstanowe będzie pracować jak zwykła bramka logiczna, a w drugim wyjście zostanie zablokowane lub odłączone.
W przypadku, gdy sygnał sterujący odłącza wyjście, obwód zostaje otwarty i nie jest ani poziomem wysokim ani niskim, lecz przedstawia stan wyjściowy o bardzo dużej impedancji (High-Z).
W ten sposób wytwarzane są trzy możliwe stany wyjściowe: wysoki, niski i wysokiej impedancji (stąd nazwa).