Rozkazy warunkowe

Z ZX Spectrum Wiki

Grupa rozkazów, których sposób wykonania zależy od spełnienia warunku w

 • CALL w
 • JP w
 • JR w - rozkazy skoków względnych możliwe są z użyciem tylko 4 warunków C, NC, Z, NZ
 • RET w

gdzie w oznacza jeden z możliwych warunków określanych na podstawie stanu znaczników.

Warunki

C

Warunek spełniony, jeśli ustawiony jest znacznik przeniesienia CY=1.

NC

Warunek spełniony, jeśli skasowany jest znacznik przeniesienia CY=0

M

Warunek spełniony, jeśli ustawiony jest znacznik znaku S=1

 • wynik ostatniej operacji arytmetycznej był mniejszy od zera

P

Warunek spełniony, jeśli skasowany jest znacznik znaku S=0

 • wynik ostatniej operacji arytmetycznej był większy od zera

PE

Warunek spełniony, jeśli ustawiony jest znacznik parzystości/przepełnienia PV=1

 • wynik ostatniej operacji logicznej był parzysty

lub

 • wystąpiło przepełnienie podczas ostatniej operacji arytmetycznej

PO

Warunek spełniony, jeśli skasowany jest znacznik parzystości/przepełnienia PV=0

 • wynik ostatniej operacji logicznej był nieparzysty

lub

 • nie wystąpiło przepełnienie podczas ostatniej operacji arytmetycznej

Z

Warunek spełniony, jeśli ustawiony jest znacznik zera Z=1.

 • wynik ostatniej operacji arytmetycznej był równy zero

NZ

Warunek spełniony, jeśli skasowany jest znacznik zera Z=0

 • wynik ostatniej operacji arytmetycznej był różny od zera