Rozkaz JP

Z ZX Spectrum Wiki

JumP - skok pod adres bezwzględny

Skok bezwarunkowy

Adresowanie bezpośrednie

 • JP nn
Liczba bajtów 3
Liczba taktów zegara 10
Znaczniki
C Z PV S N H

Adresowanie pośrednie

 • JP (HL)
Liczba bajtów 1
Liczba taktów zegara 4
Znaczniki
C Z PV S N H

Adresowanie pośrednie przez rejestr indeksowy

 • JP (IX)
 • JP (IY)
Liczba bajtów 2
Liczba taktów zegara 8
Znaczniki
C Z PV S N H

Skok warunkowy

 • JP C,nn
 • JP M,nn
 • JP NC,nn
 • JP NZ,nn
 • JP P,nn
 • JP PE,nn
 • JP PO,nn
 • JP Z,nn

Skok, jeśli warunek spełniony

Liczba bajtów 3
Liczba taktów zegara 10 bez względu na wynik warunku
Znaczniki
C Z PV S N H