Lista rozkazów

Z ZX Spectrum Wiki

Nazwy rejestrów, znaczników oraz warunków pisane są dużymi literami.

Stałe oznaczenia przyjęte w liście rozkazów
r rejestr 8 bitowy lub wskaźnik A,B,C,D,E,H,L,(HL),(IX+d),(IY+d)
w warunek C,NC,Z,NZ,M,P,PE,PO
b numer bitu 0 .. 7
d liczba 8 bitowa ze znakiem -128 .. +127
n liczba 8 bitowa bez znaku 0 .. 255
nn liczba 16 bitowa bez znaku 0 .. 65535
Stany znaczników
0 zerowany
1 ustawiany
nie zmieniany
zmieniany w zależności od wyniku
? stan nieokreślony
P ustawiany, jeśli wynik zawiera parzystą liczbę bitów
V ustawiany, jeśli wystąpiło przepełnienie