Lista rozkazów - tabela

Z ZX Spectrum Wiki

Lista rozkazów - alfabetycznie

Podstawowe

\ x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 xA xB xC xD xE xF
0x NOP LD BC,nn LD (BC),A INC BC INC B DEC B LD B,n RLCA EX AF,AF' ADD HL,BC LD A,(BC) DEC BC INC C DEC C LD C,n RRCA
1x DJNZ d LD DE,nn LD (DE),A INC DE INC D DEC D LD D,n RLA JR d ADD HL,DE LD A,(DE) DEC DE INC E DEC E LD E,n RRA
2x JR NZ,d LD HL,nn LD (nn),HL INC HL INC H DEC H LD H,n DAA JR z,d ADD HL,HL LD HL,(nn) DEC HL INC L DEC L LD L,n CPL
3x JR NC,d LD SP,nn LD (nn),A INC SP INC (HL) DEC (HL) LD (HL),n SCF JR C,d ADD HL,SP LD A,(nn) DEC SP INC A DEC A LD A,n CCF
4x LD B,B LD B,C LD B,D LD B,E LD B,H LD B,L LD B,(HL) LD B,A LD C,B LD C,C LD C,D LD C,E LD C,H LD C,L LD C,(HL) LD C,A
5x LD D,B LD D,C LD D,D LD D,E LD D,H LD D,L LD D,(HL) LD D,A LD E,B LD E,C LD E,D LD E,E LD E,H LD E,L LD E,(HL) LD E,A
6x LD H,B LD H,C LD H,D LD H,E LD H,H LD H,L LD H,(HL) LD H,A LD L,B LD L,C LD L,D LD L,E LD L,H LD L,L LD L,(HL) LD L,A
7x LD (HL),B LD (HL),C LD (HL),D LD (HL),E LD (HL),H LD (HL),L HALT LD (HL),A LD A,B LD A,C LD A,D LD A,E LD A,H LD A,L LD A,(HL) LD A,A
8x ADD A,B ADD A,C ADD A,D ADD A,E ADD A,H ADD A,L ADD A,(HL) ADD A,A ADC A,B ADC A,C ADC A,D ADC A,E ADC A,H ADC A,L ADC A,(HL) ADC A,A
9x SUB B SUB C SUB D SUB E SUB H SUB L SUB (HL) SUB A SBC A,B SBC A,C SBC A,D SBC A,E SBC A,H SBC A,L SBC A,(HL) SBC A,A
Ax AND B AND C AND D AND E AND H AND L AND (HL) AND A XOR B XOR C XOR D XOR E XOR H XOR L XOR (HL) XOR A
Bx OR B OR C OR D OR E OR H OR L OR (HL) OR A CP B CP C CP D CP E CP H CP L CP (HL) CP A
Cx RET NZ POP BC JP NZ,nn JP nn CALL NZ,nn PUSH BC ADD A,n RST 0 RET z RET JP z,nn prefix CB CALL z,nn CALL nn ADC A,n RST 8
Dx RET NC POP DE JP NC,nn OUT (n),A CALL NC,nn PUSH DE SUB n RST 16 RET C EXX JP C,nn IN A,(n) CALL C,nn prefix DD SBC A,n RST 24
Ex RET PO POP HL JP PO,nn EX (SP),HL CALL PO,nn PUSH HL AND n RST 32 RET PE JP (HL) JP PE,nn EX DE,HL CALL PE,nn prefix ED XOR n RST 40
Fx RET P POP AF JP P,nn DI CALL P,nn PUSH AF OR n RST 48 RET M LD SP,HL JP M,nn EI CALL M,nn prefix FD CP n RST 56

Prefix CB

\ x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 xA xB xC xD xE xF
0x RLC B RLC C RLC D RLC E RLC H RLC L RLC (HL) RLC A RRC B RRC C RRC D RRC E RRC H RRC L RRC (HL) RRC A
1x RL B RL C RL D RL E RL H RL L RL (HL) RL A RR B RR C RR D RR E RR H RR L RR (HL) RR A
2x SLA B SLA C SLA D SLA E SLA H SLA L SLA (HL) SLA A SRA B SRA C SRA D SRA E SRA H SRA L SRA (HL) SRA A
3x SLL B SLL C SLL D SLL E SLL H SLL L SLL (HL) SLL A SRL B SRL C SRL D SRL E SRL H SRL L SRL (HL) SRL A
4x BIT 0,B BIT 0,C BIT 0,D BIT 0,E BIT 0,H BIT 0,L BIT 0,(HL) BIT 0,A BIT 1,B BIT 1,C BIT 1,D BIT 1,E BIT 1,H BIT 1,L BIT 1,(HL) BIT 1,A
5x BIT 2,B BIT 2,C BIT 2,D BIT 2,E BIT 2,H BIT 2,L BIT 2,(HL) BIT 2,A BIT 3,B BIT 3,C BIT 3,D BIT 3,E BIT 3,H BIT 3,L BIT 3,(HL) BIT 3,A
6x BIT 4,B BIT 4,C BIT 4,D BIT 4,E BIT 4,H BIT 4,L BIT 4,(HL) BIT 4,A BIT 5,B BIT 5,C BIT 5,D BIT 5,E BIT 5,H BIT 5,L BIT 5,(HL) BIT 5,A
7x BIT 6,B BIT 6,C BIT 6,D BIT 6,E BIT 6,H BIT 6,L BIT 6,(HL) BIT 6,A BIT 7,B BIT 7,C BIT 7,D BIT 7,E BIT 7,H BIT 7,L BIT 7,(HL) BIT 7,A
8x RES 0,B RES 0,C RES 0,D RES 0,E RES 0,H RES 0,L RES 0,(HL) RES 0,A RES 1,B RES 1,C RES 1,D RES 1,E RES 1,H RES 1,L RES 1,(HL) RES 1,A
9x RES 2,B RES 2,C RES 2,D RES 2,E RES 2,H RES 2,L RES 2,(HL) RES 2,A RES 3,B RES 3,C RES 3,D RES 3,E RES 3,H RES 3,L RES 3,(HL) RES 3,A
Ax RES 4,B RES 4,C RES 4,D RES 4,E RES 4,H RES 4,L RES 4,(HL) RES 4,A RES 5,B RES 5,C RES 5,D RES 5,E RES 5,H RES 5,L RES 5,(HL) RES 5,A
Bx RES 6,B RES 6,C RES 6,D RES 6,E RES 6,H RES 6,L RES 6,(HL) RES 6,A RES 7,B RES 7,C RES 7,D RES 7,E RES 7,H RES 7,L RES 7,(HL) RES 7,A
Cx SET 0,B SET 0,C SET 0,D SET 0,E SET 0,H SET 0,L SET 0,(HL) SET 0,A SET 1,B SET 1,C SET 1,D SET 1,E SET 1,H SET 1,L SET 1,(HL) SET 1,A
Dx SET 2,B SET 2,C SET 2,D SET 2,E SET 2,H SET 2,L SET 2,(HL) SET 2,A SET 3,B SET 3,C SET 3,D SET 3,E SET 3,H SET 3,L SET 3,(HL) SET 3,A
Ex SET 4,B SET 4,C SET 4,D SET 4,E SET 4,H SET 4,L SET 4,(HL) SET 4,A SET 5,B SET 5,C SET 5,D SET 5,E SET 5,H SET 5,L SET 5,(HL) SET 5,A
Fx SET 6,B SET 6,C SET 6,D SET 6,E SET 6,H SET 6,L SET 6,(HL) SET 6,A SET 7,B SET 7,C SET 7,D SET 7,E SET 7,H SET 7,L SET 7,(HL) SET 7,A

Prefix ED

\ x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 xA xB xC xD xE xF
0x NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI
1x NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI
2x NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI
3x NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI
4x IN B,(C) OUT (C),B SBC HL,BC LD (nn),BC NEG RETN IM 0 LD I,A IN C,(C) OUT (C),C ADC HL,BC LD BC,(nn) NEG RETI IM 0 LD R,A
5x IN D,(C) OUT (C),D SBC HL,DE LD (nn),DE NEG RETN IM 1 LD A,I IN E,(C) OUT (C),E ADC HL,DE LD DE,(nn) NEG RETN IM 2 LD A,R
6x IN H,(C) OUT (C),H SBC HL,HL LD (nn),HL NEG RETN IM 0 RRD IN L,(C) OUT (C),L ADC HL,HL LD HL,(nn) NEG RETN IM 0 RLD
7x IN (C)/IN F,(C) OUT (C),0 SBC HL,SP LD (nn),SP NEG RETN IM 1 NONI IN A,(C) OUT (C),A ADC HL,SP LD SP,(nn) NEG RETN IM 2 NONI
8x NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI
9x NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI
Ax LDI CPI INI OUTI NONI NONI NONI NONI LDD CPD IND OUTD NONI NONI NONI NONI
Bx LDIR CPIR INIR OTIR NONI NONI NONI NONI LDDR CPDR INDR OTDR NONI NONI NONI NONI
Cx NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI
Dx NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI
Ex NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI
Fx NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI

Prefix DD - Operacje z rejestrem IX

\ x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 xA xB xC xD xE xF
0x NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI ADD IX,BC NONI NONI NONI NONI NONI NONI
1x NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI ADD IX,DE NONI NONI NONI NONI NONI NONI
2x NONI LD IX,nn LD (nn),IX INC IX INC IXH DEC IXH LD IXH,n NONI NONI ADD IX,IX LD IX,(nn) DEC IX INC IXL DEC IXL LD IXL,n NONI
3x NONI NONI NONI NONI INC (IX+d) DEC (IX+d) NONI NONI NONI ADD IX,SP NONI NONI NONI NONI NONI NONI
4x NONI NONI NONI NONI LD B,IXH LD B,IXL LD B,(IX+d) NONI NONI NONI NONI NONI LD C,IXH LD C,IXL LD C,(IX+d) NONI
5x NONI NONI NONI NONI LD D,IXH LD D,IXL LD D,(IX+d) NONI NONI NONI NONI NONI LD E,IXH LD E,IXL LD E,(IX+d) NONI
6x LD IXH,B LD IXH,C LD IXH,D LD IXH,E LD IXH,IXH LD IXH,IXL LD H,(IX+d) LD IXH,A LD IXL,B LD IXL,C LD IXL,D LD IXL,E LD IXL,IXH LD IXL,IXL LD L,(IX+d) LD IXL,A
7x LD (IX+d),B LD (IX+d),C LD (IX+d),D LD (IX+d),E LD (IX+d),H LD (IX+d),L NONI LD (IX+d),A NONI NONI NONI NONI LD A,IXH LD A,IXL LD A,(IX+d) NONI
8x NONI NONI NONI NONI ADD A,IXH ADD A,IXL ADD A,(IX+d) NONI NONI NONI NONI NONI ADC A,IXH ADC A,IXL ADC A,(IX+d) NONI
9x NONI NONI NONI NONI SUB IXH SUB IXL SUB (IX+d) NONI NONI NONI NONI NONI SBC A,IXH SBC A,IXL SBC A,(IX+d) NONI
Ax NONI NONI NONI NONI AND IXH AND IXL AND (IX+d) NONI NONI NONI NONI NONI XOR IXH XOR IXL XOR (IX+d) NONI
Bx NONI NONI NONI NONI OR IXH OR IXL OR (IX+d) NONI NONI NONI NONI NONI CP IXH CP IXL CP (IX+d) NONI
Cx NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI prefix DDCB NONI NONI NONI NONI
Dx NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI
Ex NONI POP IX NONI EX (SP),IX NONI PUSH IX NONI NONI NONI JP (IX) NONI NONI NONI NONI NONI NONI
Fx NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI LD SP,IX NONI NONI NONI NONI NONI NONI

Prefix DDCB

\ x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 xA xB xC xD xE xF
0x RLC (IX+d),B RLC (IX+d),C RLC (IX+d),D RLC (IX+d),E RLC (IX+d),H RLC (IX+d),L RLC (IX+d) RLC (IX+d),A RRC (IX+d),B RRC (IX+d),C RRC (IX+d),D RRC (IX+d),E RRC (IX+d),H RRC (IX+d),L RRC (IX+d) RRC (IX+d),A
1x RL (IX+d),B RL (IX+d),C RL (IX+d),D RL (IX+d),E RL (IX+d),H RL (IX+d),L RL (IX+d) RL (IX+d),A RR (IX+d),B RR (IX+d),C RR (IX+d),D RR (IX+d),E RR (IX+d),H RR (IX+d),L RR (IX+d) RR (IX+d),A
2x SLA (IX+d),B SLA (IX+d),C SLA (IX+d),D SLA (IX+d),E SLA (IX+d),H SLA (IX+d),L SLA (IX+d) SLA (IX+d),A SRA (IX+d),B SRA (IX+d),C SRA (IX+d),D SRA (IX+d),E SRA (IX+d),H SRA (IX+d),L SRA (IX+d) SRA (IX+d),A
3x SLL (IX+d),B SLL (IX+d),C SLL (IX+d),D SLL (IX+d),E SLL (IX+d),H SLL (IX+d),L SLL (IX+d) SLL (IX+d),A SRL (IX+d),B SRL (IX+d),C SRL (IX+d),D SRL (IX+d),E SRL (IX+d),H SRL (IX+d),L SRL (IX+d) SRL (IX+d),A
4x BIT 0,(IX+d) BIT 0,(IX+d) BIT 0,(IX+d) BIT 0,(IX+d) BIT 0,(IX+d) BIT 0,(IX+d) BIT 0,(IX+d) BIT 0,(IX+d) BIT 1,(IX+d) BIT 1,(IX+d) BIT 1,(IX+d) BIT 1,(IX+d) BIT 1,(IX+d) BIT 1,(IX+d) BIT 1,(IX+d) BIT 1,(IX+d)
5x BIT 2,(IX+d) BIT 2,(IX+d) BIT 2,(IX+d) BIT 2,(IX+d) BIT 2,(IX+d) BIT 2,(IX+d) BIT 2,(IX+d) BIT 2,(IX+d) BIT 3,(IX+d) BIT 3,(IX+d) BIT 3,(IX+d) BIT 3,(IX+d) BIT 3,(IX+d) BIT 3,(IX+d) BIT 3,(IX+d) BIT 3,(IX+d)
6x BIT 4,(IX+d) BIT 4,(IX+d) BIT 4,(IX+d) BIT 4,(IX+d) BIT 4,(IX+d) BIT 4,(IX+d) BIT 4,(IX+d) BIT 4,(IX+d) BIT 5,(IX+d) BIT 5,(IX+d) BIT 5,(IX+d) BIT 5,(IX+d) BIT 5,(IX+d) BIT 5,(IX+d) BIT 5,(IX+d) BIT 5,(IX+d)
7x BIT 6,(IX+d) BIT 6,(IX+d) BIT 6,(IX+d) BIT 6,(IX+d) BIT 6,(IX+d) BIT 6,(IX+d) BIT 6,(IX+d) BIT 6,(IX+d) BIT 7,(IX+d) BIT 7,(IX+d) BIT 7,(IX+d) BIT 7,(IX+d) BIT 7,(IX+d) BIT 7,(IX+d) BIT 7,(IX+d) BIT 7,(IX+d)
8x RES 0,(IX+d),B RES 0,(IX+d),C RES 0,(IX+d),D RES 0,(IX+d),E RES 0,(IX+d),H RES 0,(IX+d),L RES 0,(IX+d) RES 0,(IX+d),A RES 1,(IX+d),B RES 1,(IX+d),C RES 1,(IX+d),D RES 1,(IX+d),E RES 1,(IX+d),H RES 1,(IX+d),L RES 1,(IX+d) RES 1,(IX+d),A
9x RES 2,(IX+d),B RES 2,(IX+d),C RES 2,(IX+d),D RES 2,(IX+d),E RES 2,(IX+d),H RES 2,(IX+d),L RES 2,(IX+d) RES 2,(IX+d),A RES 3,(IX+d),B RES 3,(IX+d),C RES 3,(IX+d),D RES 3,(IX+d),E RES 3,(IX+d),H RES 3,(IX+d),L RES 3,(IX+d) RES 3,(IX+d),A
Ax RES 4,(IX+d),B RES 4,(IX+d),C RES 4,(IX+d),D RES 4,(IX+d),E RES 4,(IX+d),H RES 4,(IX+d),L RES 4,(IX+d) RES 4,(IX+d),A RES 5,(IX+d),B RES 5,(IX+d),C RES 5,(IX+d),D RES 5,(IX+d),E RES 5,(IX+d),H RES 5,(IX+d),L RES 5,(IX+d) RES 5,(IX+d),A
Bx RES 6,(IX+d),B RES 6,(IX+d),C RES 6,(IX+d),D RES 6,(IX+d),E RES 6,(IX+d),H RES 6,(IX+d),L RES 6,(IX+d) RES 6,(IX+d),A RES 7,(IX+d),B RES 7,(IX+d),C RES 7,(IX+d),D RES 7,(IX+d),E RES 7,(IX+d),H RES 7,(IX+d),L RES 7,(IX+d) RES 7,(IX+d),A
Cx SET 0,(IX+d),B SET 0,(IX+d),C SET 0,(IX+d),D SET 0,(IX+d),E SET 0,(IX+d),H SET 0,(IX+d),L SET 0,(IX+d) SET 0,(IX+d),A SET 1,(IX+d),B SET 1,(IX+d),C SET 1,(IX+d),D SET 1,(IX+d),E SET 1,(IX+d),H SET 1,(IX+d),L SET 1,(IX+d) SET 1,(IX+d),A
Dx SET 2,(IX+d),B SET 2,(IX+d),C SET 2,(IX+d),D SET 2,(IX+d),E SET 2,(IX+d),H SET 2,(IX+d),L SET 2,(IX+d) SET 2,(IX+d),A SET 3,(IX+d),B SET 3,(IX+d),C SET 3,(IX+d),D SET 3,(IX+d),E SET 3,(IX+d),H SET 3,(IX+d),L SET 3,(IX+d) SET 3,(IX+d),A
Ex SET 4,(IX+d),B SET 4,(IX+d),C SET 4,(IX+d),D SET 4,(IX+d),E SET 4,(IX+d),H SET 4,(IX+d),L SET 4,(IX+d) SET 4,(IX+d),A SET 5,(IX+d),B SET 5,(IX+d),C SET 5,(IX+d),D SET 5,(IX+d),E SET 5,(IX+d),H SET 5,(IX+d),L SET 5,(IX+d) SET 5,(IX+d),A
Fx SET 6,(IX+d),B SET 6,(IX+d),C SET 6,(IX+d),D SET 6,(IX+d),E SET 6,(IX+d),H SET 6,(IX+d),L SET 6,(IX+d) SET 6,(IX+d),A SET 7,(IX+d),B SET 7,(IX+d),C SET 7,(IX+d),D SET 7,(IX+d),E SET 7,(IX+d),H SET 7,(IX+d),L SET 7,(IX+d) SET 7,(IX+d),A

Prefix FD - Operacje z rejestrem IY

\ x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 xA xB xC xD xE xF
0x NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI ADD IY,BC NONI NONI NONI NONI NONI NONI
1x NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI ADD IY,DE NONI NONI NONI NONI NONI NONI
2x NONI LD IY,nn LD (nn),IY INC IY INC IYH DEC IYH LD IYH,n NONI NONI ADD IY,IY LD IY,(nn) DEC IY INC IYL DEC IYL LD IYL,n NONI
3x NONI NONI NONI NONI INC (IY+d) DEC (IY+d) NONI NONI NONI ADD IY,SP NONI NONI NONI NONI NONI NONI
4x NONI NONI NONI NONI LD B,IYH LD B,IYL LD B,(IY+d) NONI NONI NONI NONI NONI LD C,IYH LD C,IYL LD C,(IY+d) NONI
5x NONI NONI NONI NONI LD D,IYH LD D,IYL LD D,(IY+d) NONI NONI NONI NONI NONI LD E,IYH LD E,IYL LD E,(IY+d) NONI
6x LD IYH,B LD IYH,C LD IYH,D LD IYH,E LD IYH,IYH LD IYH,IYL LD H,(IY+d) LD IYH,A LD IYL,B LD IYL,C LD IYL,D LD IYL,E LD IYL,IYH LD IYL,IYL LD L,(IY+d) LD IYL,A
7x LD (IY+d),B LD (IY+d),C LD (IY+d),D LD (IY+d),E LD (IY+d),H LD (IY+d),L NONI LD (IY+d),A NONI NONI NONI NONI LD A,IYH LD A,IYL LD A,(IY+d) NONI
8x NONI NONI NONI NONI ADD A,IYH ADD A,IYL ADD A,(IY+d) NONI NONI NONI NONI NONI ADC A,IYH ADC A,IYL ADC A,(IY+d) NONI
9x NONI NONI NONI NONI SUB IYH SUB IYL SUB (IY+d) NONI NONI NONI NONI NONI SBC A,IYH SBC A,IYL SBC A,(IY+d) NONI
Ax NONI NONI NONI NONI AND IYH AND IYL AND (IY+d) NONI NONI NONI NONI NONI XOR IYH XOR IYL XOR (IY+d) NONI
Bx NONI NONI NONI NONI OR IYH OR IYL OR (IY+d) NONI NONI NONI NONI NONI CP IYH CP IYL CP (IY+d) NONI
Cx NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI prefix FDCB NONI NONI NONI NONI
Dx NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI
Ex NONI POP IY NONI EX (SP),IY NONI PUSH IY NONI NONI NONI JP (IY) NONI NONI NONI NONI NONI NONI
Fx NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI NONI LD SP,IY NONI NONI NONI NONI NONI NONI

Prefix FDCB

\ x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 xA xB xC xD xE xF
0x RLC (IY+d),B RLC (IY+d),C RLC (IY+d),D RLC (IY+d),E RLC (IY+d),H RLC (IY+d),L RLC (IY+d) RLC (IY+d),A RRC (IY+d),B RRC (IY+d),C RRC (IY+d),D RRC (IY+d),E RRC (IY+d),H RRC (IY+d),L RRC (IY+d) RRC (IY+d),A
1x RL (IY+d),B RL (IY+d),C RL (IY+d),D RL (IY+d),E RL (IY+d),H RL (IY+d),L RL (IY+d) RL (IY+d),A RR (IY+d),B RR (IY+d),C RR (IY+d),D RR (IY+d),E RR (IY+d),H RR (IY+d),L RR (IY+d) RR (IY+d),A
2x SLA (IY+d),B SLA (IY+d),C SLA (IY+d),D SLA (IY+d),E SLA (IY+d),H SLA (IY+d),L SLA (IY+d) SLA (IY+d),A SRA (IY+d),B SRA (IY+d),C SRA (IY+d),D SRA (IY+d),E SRA (IY+d),H SRA (IY+d),L SRA (IY+d) SRA (IY+d),A
3x SLL (IY+d),B SLL (IY+d),C SLL (IY+d),D SLL (IY+d),E SLL (IY+d),H SLL (IY+d),L SLL (IY+d) SLL (IY+d),A SRL (IY+d),B SRL (IY+d),C SRL (IY+d),D SRL (IY+d),E SRL (IY+d),H SRL (IY+d),L SRL (IY+d) SRL (IY+d),A
4x BIT 0,(IY+d) BIT 0,(IY+d) BIT 0,(IY+d) BIT 0,(IY+d) BIT 0,(IY+d) BIT 0,(IY+d) BIT 0,(IY+d) BIT 0,(IY+d) BIT 1,(IY+d) BIT 1,(IY+d) BIT 1,(IY+d) BIT 1,(IY+d) BIT 1,(IY+d) BIT 1,(IY+d) BIT 1,(IY+d) BIT 1,(IY+d)
5x BIT 2,(IY+d) BIT 2,(IY+d) BIT 2,(IY+d) BIT 2,(IY+d) BIT 2,(IY+d) BIT 2,(IY+d) BIT 2,(IY+d) BIT 2,(IY+d) BIT 3,(IY+d) BIT 3,(IY+d) BIT 3,(IY+d) BIT 3,(IY+d) BIT 3,(IY+d) BIT 3,(IY+d) BIT 3,(IY+d) BIT 3,(IY+d)
6x BIT 4,(IY+d) BIT 4,(IY+d) BIT 4,(IY+d) BIT 4,(IY+d) BIT 4,(IY+d) BIT 4,(IY+d) BIT 4,(IY+d) BIT 4,(IY+d) BIT 5,(IY+d) BIT 5,(IY+d) BIT 5,(IY+d) BIT 5,(IY+d) BIT 5,(IY+d) BIT 5,(IY+d) BIT 5,(IY+d) BIT 5,(IY+d)
7x BIT 6,(IY+d) BIT 6,(IY+d) BIT 6,(IY+d) BIT 6,(IY+d) BIT 6,(IY+d) BIT 6,(IY+d) BIT 6,(IY+d) BIT 6,(IY+d) BIT 7,(IY+d) BIT 7,(IY+d) BIT 7,(IY+d) BIT 7,(IY+d) BIT 7,(IY+d) BIT 7,(IY+d) BIT 7,(IY+d) BIT 7,(IY+d)
8x RES 0,(IY+d),B RES 0,(IY+d),C RES 0,(IY+d),D RES 0,(IY+d),E RES 0,(IY+d),H RES 0,(IY+d),L RES 0,(IY+d) RES 0,(IY+d),A RES 1,(IY+d),B RES 1,(IY+d),C RES 1,(IY+d),D RES 1,(IY+d),E RES 1,(IY+d),H RES 1,(IY+d),L RES 1,(IY+d) RES 1,(IY+d),A
9x RES 2,(IY+d),B RES 2,(IY+d),C RES 2,(IY+d),D RES 2,(IY+d),E RES 2,(IY+d),H RES 2,(IY+d),L RES 2,(IY+d) RES 2,(IY+d),A RES 3,(IY+d),B RES 3,(IY+d),C RES 3,(IY+d),D RES 3,(IY+d),E RES 3,(IY+d),H RES 3,(IY+d),L RES 3,(IY+d) RES 3,(IY+d),A
Ax RES 4,(IY+d),B RES 4,(IY+d),C RES 4,(IY+d),D RES 4,(IY+d),E RES 4,(IY+d),H RES 4,(IY+d),L RES 4,(IY+d) RES 4,(IY+d),A RES 5,(IY+d),B RES 5,(IY+d),C RES 5,(IY+d),D RES 5,(IY+d),E RES 5,(IY+d),H RES 5,(IY+d),L RES 5,(IY+d) RES 5,(IY+d),A
Bx RES 6,(IY+d),B RES 6,(IY+d),C RES 6,(IY+d),D RES 6,(IY+d),E RES 6,(IY+d),H RES 6,(IY+d),L RES 6,(IY+d) RES 6,(IY+d),A RES 7,(IY+d),B RES 7,(IY+d),C RES 7,(IY+d),D RES 7,(IY+d),E RES 7,(IY+d),H RES 7,(IY+d),L RES 7,(IY+d) RES 7,(IY+d),A
Cx SET 0,(IY+d),B SET 0,(IY+d),C SET 0,(IY+d),D SET 0,(IY+d),E SET 0,(IY+d),H SET 0,(IY+d),L SET 0,(IY+d) SET 0,(IY+d),A SET 1,(IY+d),B SET 1,(IY+d),C SET 1,(IY+d),D SET 1,(IY+d),E SET 1,(IY+d),H SET 1,(IY+d),L SET 1,(IY+d) SET 1,(IY+d),A
Dx SET 2,(IY+d),B SET 2,(IY+d),C SET 2,(IY+d),D SET 2,(IY+d),E SET 2,(IY+d),H SET 2,(IY+d),L SET 2,(IY+d) SET 2,(IY+d),A SET 3,(IY+d),B SET 3,(IY+d),C SET 3,(IY+d),D SET 3,(IY+d),E SET 3,(IY+d),H SET 3,(IY+d),L SET 3,(IY+d) SET 3,(IY+d),A
Ex SET 4,(IY+d),B SET 4,(IY+d),C SET 4,(IY+d),D SET 4,(IY+d),E SET 4,(IY+d),H SET 4,(IY+d),L SET 4,(IY+d) SET 4,(IY+d),A SET 5,(IY+d),B SET 5,(IY+d),C SET 5,(IY+d),D SET 5,(IY+d),E SET 5,(IY+d),H SET 5,(IY+d),L SET 5,(IY+d) SET 5,(IY+d),A
Fx SET 6,(IY+d),B SET 6,(IY+d),C SET 6,(IY+d),D SET 6,(IY+d),E SET 6,(IY+d),H SET 6,(IY+d),L SET 6,(IY+d) SET 6,(IY+d),A SET 7,(IY+d),B SET 7,(IY+d),C SET 7,(IY+d),D SET 7,(IY+d),E SET 7,(IY+d),H SET 7,(IY+d),L SET 7,(IY+d) SET 7,(IY+d),A