Rozkaz HALT

Z ZX Spectrum Wiki

HALT - rozkaz stopu powoduje przejście procesora do stanu martwej pętli. W tym stanie procesor wykonuje cykliczne rozkazy NOP (nie pobierając ich kodu z pamięci) i czeka na przerwanie lub sygnał kasowania.

Liczba bajtów 1
Liczba taktów zegara 4
Znaczniki
C Z PV S N H