Rozkaz OUTD

Z ZX Spectrum Wiki

OUTput data and Decrement HL - zapis danych do urządzenia zewnętrznego i zmniejszenie zawartości HL o jeden

  • OUTD

Zawartość rejestru C jest wystawiana na dolną połówkę (A0..A7) magistrali adresowej co umożliwia zaadresowanie jednego z 256 dostępnych portów dla urządzeń zewnętrznych. Jednocześnie zawartość rejestru B wystawiana jest na górną połówkę (A8..A15) magistrali adresowej. Następnie zawartość komórki pamięci wskazywanej przez parę rejestrów HL przepisywana jest na szynę danych i zapisywana do zaadresowanego urządzania. Następnie zawartość pary rejestrów HL oraz rejestru B jest zmniejszana o jeden.

Liczba bajtów 2
Liczba taktów zegara 16
Znaczniki
C Z PV S N H
? B=1 ? ? 1 ?