Złącze krawędziowe Timex TS 2068

Z ZX Spectrum Wiki
dół góra
AGND 1 AGND
SPKR/TAPE OUT 2 EAR
+15V 3 A7RB
+5V 4 D7
nc 5 nc (DZ IN)
SLOT
0V 7 D0
0V 8 D1
/CK 9 D2
A0 10 D6
A1 11 D5
A2 12 D3
A3 13 D4
A15B 14 /INT
A14B 15 /NMI
A13B 16 /HALT
A12 17 /MREQB
A11 18 /IORQB
A10 19 /RDB
A9 20 /WRB
A8 21 /BUSAK
A7 22 /WAIT
A6 23 /BUSRQ
A5 24 /RESET
A4 25 /M1
nc (DZ OUT) 26 /RFSHB
R 27 /EXROM
G 28 /ROSCS
B 29 /BE
nc (BUS ISO) 30 IOA5
VIDEO 31 SOUND
AGND 32 AGND

Symbole sygnałów zakończone literą B oznaczają sygnały buforowane.